მთავარი » პოეზია და ლიტერატურა
1 2 3 »
ბაჩო ზაქაიძე - ჯინსივით დახეული კრიტიკა - video
სამწუხაროდ ხდება ასე რომ ადამიანს სამოსით აფასებენ და თვითონ რას აკეთებენ ღმერთმა იცის მუხლამდე კაბებში ან შარვალ--კოსტუმში. ამიტომ დავწერე როცა გავიგე რომ ჯინსით შემაფასეს ლექსის წასაკითხავად შემობრძანდით აქby:allfile


შენ ქალღმერთი ხარ, უზენაესი
ამრი_დამრია სხეულის ეშხმა.ამრი-დამრია ამ გზების სივრცემ.ამრი-დამრია თვალების ცეცხლმა.მთელი დღეები მხოლოდ ერთს გიცქერ.ოქროს დალალებს დაიშლი წელზე,ტუჩებს შეამკობ ელვარე სისხლით. რა ვქნა?

დანარჩენი წაიკითხეთ სრულიადში...by:generali


აბოს წამება (იოანე საბანისძე) - მეხუთე თავი / დასასრული - ქება წმ. მოწამისა აბოსი
წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოჲსი რომელი იწამა ქართლს შინა, ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა, გამოთქმული იოვანე, ძისა საბანისი. ბრძანებითა ქრისტჱს მიერ სამოელ ქართლსა კათალიკოზისაჲთა.

ინფორმაციის ვრცელი ვერსია იხილეთ სრულიადში...
by:allfile


აბოს წამება (იოანე საბანისძე) - მეოთხე თავი
წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოჲსი რომელი იწამა ქართლს შინა, ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა, გამოთქმული იოვანე, ძისა საბანისი. ბრძანებითა ქრისტჱს მიერ სამოელ ქართლსა კათალიკოზისაჲთა.

ინფორმაციის ვრცელი ვერსია იხილეთ სრულიადში...
by:allfile


აბოს წამება (იოანე საბანისძე) - მესამე თავი
წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოჲსი რომელი იწამა ქართლს შინა, ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა, გამოთქმული იოვანე, ძისა საბანისი. ბრძანებითა ქრისტჱს მიერ სამოელ ქართლსა კათალიკოზისაჲთა.

ინფორმაციის ვრცელი ვერსია იხილეთ სრულიადში...
by:allfile


აბოს წამება (იოანე საბანისძე) - მეორე თავი
წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოჲსი რომელი იწამა ქართლს შინა, ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა, გამოთქმული იოვანე, ძისა საბანისი. ბრძანებითა ქრისტჱს მიერ სამოელ ქართლსა კათალიკოზისაჲთა.

ინფორმაციის ვრცელი ვერსია იხილეთ სრულიადში...
by:allfile


აბოს წამება (იოანე საბანისძე) - პირველი თავი
წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოჲსი რომელი იწამა ქართლს შინა, ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა, გამოთქმული იოვანე, ძისა საბანისი. ბრძანებითა ქრისტჱს მიერ სამოელ ქართლსა კათალიკოზისაჲთა.

ინფორმაციის ვრცელი ვერსია იხილეთ სრულიადში...
by:allfile


1-14 15-28 29-36